Twitter đã ra lệnh dán nhãn các phòng ngủ ở San Francisco HQ là khu vực ngủ hoặc chuyển chúng trở lại văn phòng

63dcddb20a08ae0018a69c29


Twitter đã ra lệnh dán nhãn các phòng ngủ ở San Francisco HQ là khu vực ngủ hoặc chuyển chúng trở lại văn phòng

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *