Tại sao gọi điện đến Úc lại tốn nhiều tiền hơn so với truy cập một trang web của Úc?

GettyImages 165800430 9796e7e


Tại sao gọi điện đến Úc lại tốn nhiều tiền hơn so với truy cập một trang web của Úc?

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *