Tag Archives: như

Khoa học mới về CRISPR: Công nghệ chỉnh sửa gen sắp thay đổi thực phẩm, trẻ em và vắc-xin mãi mãi như thế nào

Everything you need to know about CRISPR 4a6ae15

Khoa học mới về CRISPR: Công nghệ chỉnh sửa gen sắp thay đổi thực phẩm, trẻ em và vắc-xin mãi mãi như thế nào Source link

Người tạo Gmail cảnh báo Google ‘chỉ còn một hoặc hai năm nữa là hoàn toàn bị gián đoạn’ vì AI như ChatGPT

63da84010a08ae0018a65376

Người tạo Gmail cảnh báo Google ‘chỉ còn một hoặc hai năm nữa là hoàn toàn bị gián đoạn’ vì AI như ChatGPT Source link

Tại sao nghĩ về công việc của bạn như một gia đình có thể rất độc hại và thay vào đó bạn có thể làm gì

a4da8cf8c3df4927a69e188c760b94a4

Tại sao nghĩ về công việc của bạn như một gia đình có thể rất độc hại và thay vào đó bạn có thể làm gì   Việc sa thải trong lĩnh vực công nghệ đã chỉ ra rằng việc xem công việc như gia đình của bạn có thể gây ra những nhược điểm […]