Những lợi thế của cánh quét về phía trước trong thiết kế máy bay là gì?

Sukhoi Su 47 Berkut S 37 in 2001 698c004


Những lợi thế của cánh quét về phía trước trong thiết kế máy bay là gì?

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *