Một chiếc iPhone thế hệ đầu tiên chưa mở từ năm 2007 dự kiến ​​​​sẽ lấy được ít nhất R860.000 khi đấu giá

6062f6b2c9d73b00186e917b


Một chiếc iPhone thế hệ đầu tiên chưa mở từ năm 2007 dự kiến ​​​​sẽ lấy được ít nhất R860.000 khi đấu giá

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *