Cảnh sát cho biết những con khỉ mất tích của Sở thú Dallas được tìm thấy bên trong tủ quần áo của một ngôi nhà bỏ hoang

63d9b6d10a08ae0018a64524


Cảnh sát cho biết những con khỉ mất tích của Sở thú Dallas được tìm thấy bên trong tủ quần áo của một ngôi nhà bỏ hoang

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *